Probiotika gör underverk för hälsan

Probiotika gör underverk för hälsan

Probiotika är namnet på tabletter, pulver och kapslar som innehåller de goda bakterier som normalt förekommer i tarmfloran.

I våra tarmar finns flera tusentals sorter mjölksyrebakterier som alla har olika effekt i våra kroppar. Många personer har dock alltför få goda bakterier, vilket leder till en obalans i kroppen där de dåliga bakterierna vinner mark och orsakar hälsoproblem som diarré, depression och näringsbrist.

Vanligt med brist på mjölksyrebakterier

Obalans i tarmfloran är ett vanligt förekommande problem bland både vuxna och barn. Detta beror till stor del på att vår kost har förändrats drastiskt de senaste årtiondena, framförallt i takt med att snabbmat och halvfabrikat blivit populärare. De nyttiga bakterier vi en gång fick i oss genom maten försvinner till stor del vid värmebehandling och andra processer. På så vis får vi i oss mycket mindre mjölksyrebakterier idag än vad vi gjorde för 50-100 år sedan.

Som ett resultat av den försämrade bakteriefloran hos en allt större del av den västerländska befolkningen har det forskats mycket på tillskott av probiotika. Studier visar att probiotika kan ha en gynnsam effekt inte bara på matsmältningssystemet utan också resten av kroppen. Att ta ett tillskott av mjölksyrebakterier kan därför förbättra hälsan och det allmänna välbefinnandet hos de allra flesta.

Kosten räcker inte till

Livsmedelsproducenterna har hakat på trenden med tillskott av nyttiga bakterier, och det har blivit vanligt med tillsatser av probiotika i framförallt fil och yoghurt. Tyvärr är ett intag av mat berikad med probiotika långt ifrån tillräckligt för att återställa en obalanserad tarmflora.

En anledning är att det sällan deklareras hur många bakterier som faktiskt finns i mat som berikats med mjölksyrebakterier. För att tillskott av probiotika ska ha någon verklig effekt krävs ett intag av flera miljarder bakterier, vilket du i regel bara får om du äter särskilda tillskott i form av tabletter, kapslar eller pulver.

Många av de mjölksyrebakterier som ingår i berikad mat dör också i magsäcken när de utsätts för de kraftiga magsyrorna. Endast en bråkdel av den probiotika som deklarerats tar sig ända till tarmarna. Tillskott av mjölksyrebakterier består ofta av kapslar eller tabletter som är speciellt framtagna för att överleva den kritiska tiden i magsäcken, vilket gör att många fler bakterier tar sig till tarmen där de gör nytta. Du kan därför räkna med att kapslar som innehåller 5 miljarder bakterier är mycket mer effektiva än berikad yoghurt innehållandes samma mängd.

Det blir också mycket dyrt i längden om du ständigt köper mat som har berikats med probiotika. För att komma upp i samma nivå av goda mjölksyrebakterier som du får i dig via tillskott måste du äta dyra mejeriprodukter flera gånger om dagen. För de allra flesta är detta inte hållbart, speciellt inte om hela familjen ska dra nytta hälsofördelarna vid probiotika.

Många hälsofördelar med probiotika

Det har forskats mycket på fördelarna med att äta tillskott med probiotika och forskningsresultaten är mycket lovande.

Nyttiga mjölksyrebakterier har visat sig påverka hela kroppen på olika sätt. Till exempel kan ett tillskott av probiotika minska nedstämdhet, förbättra besvären vid IBS, bidra till viktminskning, förbättra upptaget av näringsämnen, sänka kolesterolet och blodtrycket samt verkar skyddande under och efter graviditet.

En av de största fördelarna med probiotika är att tillskottet verkar i harmoni med din kropp och därmed inte orsakar biverkningar. Alla former av probiotika är mycket milda och du kan därför utan problem välja den form som passar dig bäst: långtidsverkande kapslar, pulver att strö på din yoghurt eller tabletter som du enkelt tar i samband med mat.

Sätter fart på matsmältningen

De kanske mest uppenbara fördelarna med mjölksyrebakterier och andra typer av probiotika är deras positiva effekt på din mag- och tarmfunktion. Ett för litet antal goda mjölksyrebakterier eller en felaktig fördelning mellan de olika typerna av bakterier leder ofta till magproblem av olika slag.

Såväl förstoppning som diarré har kopplats till en obalanserad tarmflora med alltför få mjölksyrebakterier. Forskning har visat att pulver och kapslar innehållandes probiotika snabbt kan förbättra matsmältningsbesvär på ett naturligt sätt.

Hjälper laktosintoleranta

Även vid laktosintolerans kan ett tillskott av mjölksyrebakterier vara till stor hjälp. En av de mest kända bakteriestammarna – Lactobacillus acidophilus – förbättrar nedbrytningen av ämnet laktos.

Det är en försämrad förmåga att bryta ner laktos som gör att laktosintoleranta drabbas av magbesvär vid intag av till exempel mjölk, smör och yoghurt. Anledningen är oftast en för liten egen produktion av ämnet laktas, men laktosintolerans kan också bero på brist på mjölksyrebakterier efter exempelvis långvarig antibiotikabehandling.

Mjölksyrebakterier verkar på två sätt under en behandling mot laktosintolerans: dels tillsätts de nyttiga Lactobacillus-bakterierna som själva hjälper till med nedbrytningen av laktos, och dels hjälper tillskott av probiotika också till med att reparera tarmslemhinnan som ofta blir skadad vid laktosintolerans. Det är just i tarmslemhinnan som laktas bildas och obehandlad laktosintolerans kan därför göra att besvären blir successivt värre.

Ett tillskott av probiotika kan därmed förbättra – och i mildare fall till och med helt bota – de besvär som upplevs vid laktosintolerans.

Kan motverka depression

Att kropp och psyke hänger ihop råder det knappast någon tvekan om. När vi är oroliga visar det sig ofta genom problem med magen som exempelvis magont och matsmältningsbesvär. Det är därför inte långsökt att tro att även motsatsen är sann – att magen påverkar psyket.

Flera studier har undersökt hur tillskott av mjölksyrebakterier påverkar negativa tankegångar och nedstämdhet hos personer som lider av depression eller ångest. Deltagarna delades in i två grupper där den ena fick äta tillskott av mjölksyrebakterier i tre veckor medan den andra gruppen åt placebotabletter. I början och slutet av studierna genomgick deltagarna olika tester som mätte hjärnaktivitet och depressionsnivå.

I alla studier förbättrades det allmänna välbefinnandet hos de deltagare som åt tillskott av mjölksyrebakterier. Såväl depression som negativa tankar mildrades nämnvärt och hjärnaktiviteten påverkades genom att deltagarna som åt probiotika inte blev lika påverkade av negativa tankar och bilder som tidigare.

Kortfattat så hade tillskott av probiotika samma effekt som så kallade SSRI-preparat som ofta skrivs ut vid depression och ångest. Skillnaden är att SSRI-preparat ofta kommer med otäcka biverkningar som ökad depression, trötthet, självmordstankar och tvångsbeteenden. Tillskott av probiotika har däremot visat sig vara helt utan biverkningar även vid större och långvariga intag.

Om du lider av lättare depression, ångest eller oro och inte vill äta receptbelagd medicin kan det alltså vara värt att prova tillskott av mjölksyrebakterier.

Tillskott av mjölksyrebakterier när du är gravid

De senaste årens forskning har tittat mycket på fördelarna med att äta tillskott av probiotika när du är gravid eller ammar. Ett ökat intag av mjölksyrebakterier är extra viktigt under just graviditeten med tanke på de påfrestningar både mamma och barn utsätts för under tiden fram till förlossning.

Under en graviditet utvecklas barnet i en steril miljö inne i den gravida kroppen. Det innebär att det inte kommer i kontakt med andra bakterier än de som finns hos mamman. Bakteriestammar i mammans tarmflora överförs till barnet både före och under förlossningen och ger ett grundläggande immunförsvar redan i fosterstadiet.

Genom att ta ett lämpligt tillskott av probiotika medan du är gravid säkerställer du att både du och ditt barn får ett så starkt immunförsvar som möjligt. Detta minskar inte bara risken för infektioner utan kan också skydda mot en mängd kroniska sjukdomar senare i livet.

Probiotika skyddar mot allergi

Du som är gravid och lider av någon sorts allergi har all anledning till att fundera på att ta en tablett eller kapsel med probiotika varje dag åtminstone fram till förlossningen. Studier har visat på att det finns ett samband mellan tillskott av mjölksyrebakterier och risken för att barnet utvecklar allergi.

Eftersom mängden mjölksyrebakterier i tarmfloran har stor inverkan på immunförsvarets uppbyggnad och funktion ökar risken för allergi hos barnet om det inte får i sig rätt mängd probiotika. För allergiska gravida är det därför viktigt att hålla tarmfloran i balans under hela graviditeten, och på så vis minimera barnets risk för allergiska hälsobesvär.

Minskar risken för autism

Det finns också mycket som tyder på att en hälsosam mängd mjölksyrebakterier hos dig som är gravid kan minska risken för autism hos ditt ofödda barn.

Mellan 1993-2004 deltog alla nyfödda barn i Danmark i en stor studie som undersökte sambandet mellan inflammatoriska sjukdomar som glutenintolerans, diabetes och reumatism hos den gravida kvinnan och förekomsten av autism hos hennes barn. Resultatet var häpnadsväckande – inflammatoriska sjukdomar ökade risken för autism markant. Glutenintolerans visade sig vara den värsta boven och ökade risken för autism med hela 350%.

Vetenskapsmän är överens om att ett försämrat immunförsvar och kronisk inflammation hos mamman under graviditeten ökar risken för att barnet utvecklar autism. Man vet också att en obalans i tarmfloran försämrar immunförsvaret och kan leda till kronisk inflammation av olika slag.

Ett tillskott av probiotika under graviditeten hjälper dig som är gravid att bygga upp och upprätthålla en hälsosam tarmflora med många nyttiga mjölksyrebakterier. Detta förbättrar inte bara ditt immunförsvar och minskar risken för utvecklingen av inflammationssjukdomar utan ger också ditt barn en bra start i livet.

Mjölksyrebakterier och amning

Det är inte bara under själva graviditeten som ett tillskott av mjölksyrebakterier kan vara av stor nytta. Även om barnets immunförsvar till stor del utvecklas under fostertiden fortsätter det att påverkas av mammans tarmflora så länge det ammas.

Fördelarna med att dagligen ta en kapsel eller tablett med probiotika efter födseln är i princip desamma som medan du var gravid. Modersmjölken är fylld av olika sorters nyttigheter som ger barnet allt det behöver för att utvecklas normalt – bland annat mjölksyrebakterier. Dessa har samma effekt i barnets kropp som i din egen och kan till exempel stärka immunförsvaret, skydda mot matsmältningsbesvär som diarré och kolik samt skydda mot allergi och näringsbrist.

De bästa tillskotten med probiotika

Mjölksyrebakterier kommer i form av såväl kapslar och pulver som tabletter. Det finns också omkring ett dussin bakteriestammar som visat sig ha stora hälsofördelar men som ofta fungerar på olika sätt. Det tillskott som passar dig bäst beror alltså på dina individuella behov, om du är gravid, om du lider av specifika besvär och så vidare.

Att hitta rätt i djungeln av all probiotika kan vara svårt eftersom utbudet är stort och produkterna ofta dåligt beskrivna. Ibland saknas information om mängden mjölksyrebakterier, vilken bakteriestam som finns i tabletten, hur de ska användas och om det finns några biverkningar.

Vi har därför samlat ihop de fem bästa tillskotten av mjölksyrebakterier vi kunnat hitta. Dessa har alla fått genomgående bra recensioner och innehåller stora mängder probiotika som verkat lovande i vetenskapliga studier. Eftersom vi har satsat på så varierade produkter som möjligt hoppas och tror vi att något tillskott passar just dig.

Probi Mage

Probi Mage innehåller en patenterad stam av mjölksyrebakterier som kallas Lactobacillus plantarum. Bakterierna är kända för att hålla magen i trim och används ofta vid behandling av magproblem som IBS och ulcerös kolit. De är också mycket effektiva mot mer tillfälliga besvär som turistdiarré och förstoppning och kan med fördel ätas under lång tid eller som en kortare kur beroende på omständigheterna.

Lactobacillus plantarum har även visat sig vara mycket effektiv mot depression och ångest i kliniska studier samt skyddar mot negativa tankegångar. Tillskottet kan därför vara till hjälp om du lider av exempelvis lättare vinterdepression eller långvarig stress och oro.

Dessutom verkar probiotika inflammationshämmande och motverkar oxidativ stress. Det innebär att Probi Mage kan förbättra immunförsvaret, skydda kroppens celler och motverka för tidigt åldrande. Resultatet blir att sjukdomsförloppet vid till exempel förkylning och magsjuka både kan förkortas och mildras.

Probi Mage kommer i form av en kapsel som är speciellt framställd för att överleva tiden i magsäcken, där probiotika annars lätt dör av den starka magsyran. En kapsel Probi Mage innehåller minst 10 miljarder mjölksyrebakterier och det räcker att äta endast en kapsel om dagen för att se snabba resultat.

Du behöver inte ta Probi Mage i samband med mat, och om det underlättar ditt intag går det utmärkt att öppna kapseln och hälla dess pulver på till exempel yoghurt eller fil.

Såväl gravida och ammande samt barn kan ta Probi Mage under en längre tid. Tillskottet är mycket milt och helt fritt från biverkningar vid den rekommenderade dosen. Högre doser är också ofarliga men kan ge tillfälliga magbesvär som uppblåsthet tills magen har vant sig.

Great Earth Ergozyme

Great Earth Ergozyme innehåller inte bara nyttig probiotika utan också en mängd andra ingredienser som samverkar för att förbättra din mag- och tarmhälsa. Till exempel innehåller tillskottet enzymer och lugnande örter. Tillsammans med innehållet av mjölksyrebakterier hjälper Great Earth Ergozyme dig att uppnå och bibehålla en välfungerande mage och effektiv matsmältning.

Great Earth Ergozyme innehåller ett komplex bestående av tre olika probiotika: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus och Bifidus longum. Alla bakterierna inverkar positivt på din matsmältning och framförallt Bifidus longum har visat sig mycket effektivt vid behandling av förkylningssymptom.

De enzymer du finner i Great Earth Ergozyme är pankreatin, pepsin och amylas. Enzymer är samlingsnamnet för de kroppsegna ämnen som hjälper till att bryta ner beståndsdelarna i din mat och därmed ser till att du får i dig de vitaminer och mineraler du behöver.

Pankreatin hjälper ditt matsmältningssystem att bryta ner fett, kolhydrater och proteiner. Om maten inte bryts ner som den ska kan det orsaka uppblåsthet och diarré och vara mycket besvärligt. Det är vanligt att matsmältningen försämras vid sjukdom, skador eller efter operation, men kroppens egna matsmältningsenzymer minskar också i takt med att åldern stiger. Ett tillskott av pankreatin kan därför underlätta magproblem hos sjuka och äldre personer.

Pepsin och amylas är enzymer som specialiserat sig på att bryta ner protein och kolhydrater. Den typiska västerländska maten består av mycket kolhydrater och amylas är därför viktigt för att motverka matsmältningsbesvär. Brist på amylas gör att kolhydraterna färdas osmälta genom matsmältningssystemet, vilket kan orsaka magont och trötthet eftersom du inte får i dig all den näring du behöver. Eftersom det har blivit populärt med proteinrik mat kan även pepsin underlätta om du ofta lider av magknip, förstoppning eller diarré.

Great Earth Ergozyme kommer i form av tabletter och den rekommenderade dygnsdosen är två tabletter dagligen. Då får du inte bara i dig 364 miljoner mjölksyrebakterier utan också enzymer och örter som lugnar ner magen och underlättar matsmältningen. Tillskottet passar därför speciellt dig som lider av krånglande mage.

Eftersom Great Earth Ergozyme bara innehåller naturliga ingredienser är tillskottet mycket snällt mot kroppen och fritt från biverkningar.

LactoLedin

I tillskottet LactoLedin samsas inte mindre än sju olika stammar av mjölksyrebakterier. På så vis får du maximal verkan av de hälsofördelar ett intag av probiotika innebär. Förutom mjölksyrebakterier innehåller LactoLedin också D-vitamin och inulin som förstärker effekten av probiotikan.

D-vitamin är känd för att stärka immunförsvaret och skydda mot olika typer av infektionssjukdomar som förkylning och influensa. Vitaminet är också viktigt för en stark benstomme och nervsystem och en brist på D-vitamin har kopplats samman med depression, bröstcancer, insulinresistens och övervikt.

Inulin är en typ av växtfiber som fungerar som prebiotika i din kropp. Prebiotika är namnet på ämnen som stimulerar tillväxten av nyttiga mjölksyrebakterier och som därför är ett bra komplement till probiotika. Förutom att uppmuntra tillväxten av de goda bakterierna är inulin också bra på att minska antalet dåliga bakterier i kroppen och därmed också risken för att bli sjuk.

Eftersom inulin är en fiber är det också mycket effektivt mot magproblem som förstoppning. Ett dagligt intag av inulin hjälper dig att hålla magen i trim så att du slipper uppblåsthet och magknip. Inulin har också visat sig skydda mot flera typer av cancer, framförallt i mage och tarm, eftersom fibern fungerar som bulkmedel och gör dina toalettbesök mer regelbundna.

LactoLedin kommer i form av dubbeldragerade tabletter och du kan ta 1-2 tabletter om dagen, gärna med ett glas vatten eller lite mat, utan risk för biverkningar. Detta ger dig 1-2 miljarder nyttiga mjölksyrebakterier och nästan hela dagsbehovet av D-vitamin.

Tillskottet passar speciellt dig som vill förbättra ditt immunförsvar, lider av stressmage eller går på antibiotikakur och behöver återställa balansen i tarmfloran.

Probioplex

Probioplex är en probiotika som innehåller fem olika stammar mjölksyrebakterier. Dessa verkar på olika sätt för att skydda din kropp mot sjukdomar och ge dig en extra dos energi.

Intressantast av bakteriestammarna är Lactococcus lactis som visat sig skydda mot lunginflammation, influensa och förkylning samt flera typer av cancer.

Lactococcus lactis håller också huden ungdomlig genom att öka dess fuktinnehåll och elasticitet, vilket förhindrar uppkomsten av rynkor samt minskar synligheten hos redan existerande rynkor och fina linjer. Som om inte det vore nog saktar bakterien också ner åldrandet och skyddar mot åldersrelaterade hörselproblem och benskörhet.

Probioplex innehåller också bakterien Streptococcus thermophilus som även den visat sig ha cancerskyddande egenskaper. Bakterien har dessutom visat sig mildra de biverkningar i mag-tarmkanalen som ofta uppkommer vid kemoterapi.

Streptococcus thermophilus är av stor användning för dig som är laktosintolerant eftersom bakterien hjälper till att bryta ner laktos och därmed skydda mot biverkningar som magknip och diarré. Även personer som lider av IBS och andra inflammatoriska tarmsjukdomar kan bli hjälpta av bakterien eftersom den minskar inflammationer och småblödningar i matsmältningskanalen.

Bifidobacterium bifidum är en annan typ av mjölksyrebakterier som finns i Probioplex och som har fått stort genomslag i forskningsvärlden. Den mest kända fördelen är bakteriens förmåga att skydda ditt ofödda barn från att utveckla allergier och så kallade atopiska eksem. Studier tyder också på att den kan minska risken för graviditetsrelaterad diabetes och förhindra förstoppning medan du är gravid.

Probioplex kommer i form av kapslar som är speciellt utvecklade för att överleva magsyran. En vanlig dagsdos ligger på 1-2 kapslar i samband med måltid, vilket ger dig minst 2-4 miljarder levande mjölksyrebakterier.

Tillskottet passar de flesta, men framförallt dig som är gravid eftersom flera av bakteriestammarna visat sig vara mycket positiva för det ofödda barnets utveckling av ett grundläggande immunförsvar och minskar risken för exempelvis allergi och autism senare i livet.

Pure Biotic Premium

Pure Biotic Premium är liksom namnet antyder en lyxigare variant av probiotika. Tillskottet innehåller hela 10 olika bakteriestammar som noggrant utvalts för att vara så effektiva som möjligt.

Den mest spännande stammen av mjölksyrebakterier som finns i Pure Biotic Premium är Lactobacillus rhamnosus. Bakterien har kopplats samman med så skilda hälsofördelar som minskad risk för diabetes, lägre blodsocker, bättre leverhälsa och vackrare hud. Den är framförallt bra på att skydda din kropp mot skadliga bakterier, virus och svampinfektioner och i laboratorium har bakterien uppvisat cancerdödande egenskaper.

Lactobacillus rhamnosus rekommenderas särskilt under graviditet eftersom bakterien visat sig minska risken för medfödd matallergi, eksem och astma samt ger ditt ofödda barn ett starkt grundläggande immunförsvar som hänger med resten av livet.

En av Lactobacillus rhamnosus mest attraktiva egenskaper är att bakteriestammen kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Studier har visat att ett intag av dessa mjölksyrebakterier minskar det aptitstimulerande hormonet leptin, motverkar insulinresistens som annars leder till viktuppgång samt minskar inlagring av fett i kroppens vävnader.

En annan intressant mjölksyrebakterie i Pure Biotic Premium är Lactobacillus silivarius som visat sig ha stor positiv inverkan på mun- och tandhälsa – till exempel skyddar bakterien mot tandköttsinflammation, tandlossning och karies. Den kan också mota bort den skadliga svampen candida som ofta växer sig stark i tarmarna efter en antibiotikakur samt verkar kraftigt inflammationshämmande i hela matsmältningssystemet.

Därutöver innehåller Pure Biotic Premium flera bakteriestammar som bekämpar parasiter och bakterier som e-coli och salmonella.

Pure Biotic Premium kommer i form av kapslar som behandlats för att överleva den sura miljön i magen. Den rekommenderade dagsdosen består av en kapsel som kan tas med eller utan mat, och som innehåller hela 50 miljarder mjölksyrebakterier.

Tillskottet innehåller så pass varierade bakteriestammar att vem som helst kan dra nytta av det. Allra bäst passar Pure Biotic Premium dig som är gravid, vill förbättra ditt immunförsvar, minska allergibesvär eller gå ner i vikt.